en
Online Booking

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN VIỆT NAM
05 Th12

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV  NHIỆM KỲ 2018 – 2023  

Chi tiết
GIAO HỮU THỂ THAO NỘI BỘ 2017
29 Th12

GIAO HỮU THỂ THAO NỘI BỘ 2017

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NHÀ KHÁCH LA THÀNH Tổng kết công tác hoạt động năm 2017 Phát triển phong trào TDTT nói chung và môn Bơi lội nói riêng Tạo sân chơi cho CBVC giao lưu, đoàn kết, rèn luyện sức khỏe để phục vụ tốt cho công việc.

Chi tiết