Online Booking

GIAO HỮU THỂ THAO NỘI BỘ 2017

Date: 2017-12-29 View: 95

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

NHÀ KHÁCH LA THÀNH

Tổng kết công tác hoạt động năm 2017
Phát triển phong trào TDTT nói chung và môn Bơi lội nói riêng
Tạo sân chơi cho CBVC giao lưu, đoàn kết, rèn luyện sức khỏe để phục vụ tốt cho công việc.