en
Online Booking

Tin tức & Sự kiện

Đào tạo, bồi dưỡng CBCC để nâng cao công tác tham mưu, tổng hợp

Đào tạo, bồi dưỡng CBCC để nâng cao công tác tham mưu, tổng hợp
Chiều 18/11, 4 Văn phòng Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (CBCC) 4 Văn phòng Trung ương (giai đoạn 2006–2015) và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tiếp theo.